+48 790 606 425   kaniameble@onet.pl
 

RODO ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma:
  "KANIA MEBLE" Elżbieta Kania
  Umieszcz 71A, 38-204 Tarnowiec
  NIP 685-107-22-44
  e-mail:kaniameble@onet.pl
 2. Wszelkie podawane dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania współpracy i realizacji Państwa zamówienia.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. W związku z przetwarzaniem  danych osobowych,  każdej osobie fizycznej której dane dotyczą przysługuje  prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia. Dodatkowo, przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda.
 8. W celu wycofania zgody wystarczy wysłać e-mail na adres: kaniameble@onet.pl lub poinformować Administratora (zgodę można również cofnąć poprzez wysłanie informacji pocztą na podany powyżej adres  z dopiskiem „dane osobowe”).
 9. Prawo do cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 10. Zebrane dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 11. Ponadto, każdej osobie fizycznej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. Nie przekażemy Państwa danych żadnym innym podmiotom, celem wykorzystania przez te podmioty do celów marketingowych.